Miten elämäsi on muuttunut?

Auta kertomalla koronakriisiin liittyvistä
havainnoistasi ja kokemuksistasi.

Kartoitamme vastaustesi pohjalta
mahdollisia ratkaisuja kriisiin.

Lue väliraporttimme

Jaa kysely

We are designing a ventilator, that can be assembled using off-the-shelf parts, in any part of the world.

Huomioi, että alle tallentamasi vastaukset käsitellään julkisena tietona, koska pääsemme näin kartoittamaan ratkaisuja tehokkaammin. Vastauksia julkaistaan yhteenvetona, visualisointeina ja yksittäisinä vastauksina. Ethän lisää vastauksiisi yksilöiviä henkilötietoja, kuten henkilöiden nimiä.

Lue lisää tietosuojasta

Peruuta
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

a. We would NOT seek any financial incentive from this project - direct or indirect, EVER!
b. We would NOT copyright, or patent any portion of this work.
c. We would seek financial support, ONLY to get a CE certificate for the product, or distribute assembly kits.
d. The device should be manufacturable in any part of the world, using local tools. We are of course assuming that there would be secondary or tertiary care hospitals and support from local educational institution's labs, army facilities, governments.
e. We are NOT competing with any other project/product.
f. We will NOT use any proprietary hardware.
g. We will use ONLY open source software, which will be hosted on GitHub for everyone to download, fork, improve, and audit.
h. The total cost of the product should NOT exceed $500.

a. We would NOT seek any financial incentive from this project - direct or indirect, EVER!b. We would NOT copyright, or patent any portion of this work.c. We would seek financial support, ONLY to get a CE certificate for the product, or distribute assembly kits.d. The device should be manufacturable in any part of the world, using local tools. We are of course assuming that there would be secondary or tertiary care hospitals and support from local educational institution's labs, army facilities, governments.e. We are NOT competing with any other project/product.f. We will NOT use any proprietary hardware.g. We will use ONLY open source software, which will be hosted on GitHub for everyone to download, fork, improve, and audit.h. The total cost of the product should NOT exceed $500.

Mitä vastauksilla tehdään?

Tämän kyselyn tiedot käsitellään anonyymisti. https://www.aalto.fi/fi/palvelut/tietosuoja-ja-henkilotietojen-kasittely-aalto-yliopistossa

Julkaisemme vastaukset nimettömänä datana ratkaisujen kehittämistä ja mahdollista tutkimusta varten.

Käytämme aineistoa seuraavasti. 

1. Analysoimme kerättyä aineistoa ja selvitämme Stanfordin yliopistossa kehitetyn Biodesign-konseptin* mukaisesti, mikä tarve kunkin havainnon taustalla on. 

2. Asetamme määritetyt tarpeet järjestykseen kiireellisyyden ja toteuttamiskelpoisuuden mukaan. Pyrimme identifioimaan sellaiset ongelmat, joihin vastaamalla olisi mahdollisimman suuri epidemiaa jarruttava ja sen haittoja lieventävä vaikutus. 

3. Kokoamamme vapaaehtoisten asiantuntijoiden ryhmä etsii ratkaisuja identifioituihin tarpeisiin. Tarvittaessa käynnistämme erillisiä hankkeita teknisten ratkaisujen kehitystyötä varten. 

4. Pyrimme viemään ratkaisut käyttöön mahdollisimman tehokkaasti.

We are designing a ventilator, that can be assembled using off-the-shelf parts, in any part of the world.

Haluamme minimoida epidemian aiheuttamat vahingot ja maksimoida mahdolliset hyödyt. Nopeat käytännön ratkaisut ovat todennäköisesti teknisesti yksinkertaisia tai ne hyödyntävät jo olemassa olevaa teknologiaa. Jotkut ratkaisut saattavat tarvita pitkäaikaista kehittämistä, eivätkä siten auta meneillään olevaa koronakriisiä, mutta ne voivat silti olla hyödynnettävissä tulevissa pandemioissa tai kausiepidemioissa. 

Seuraavassa on keksitty esimerkki ratkaisun vaiheista. 1. Havaintona on se, että joku aivastaa kaupan kassalla. 2. Tarve havainnon taustalla voisi olla esim. tapa estää pisaratartunta asiakkaasta kassatyöntekijään, jotta infektioiden määrä ruokakaupoissa vähentyisi. 3. Joku keksii ratkaisuksi,että pleksilasin voisi asettaa asiakkaan ja kassan väliin. 4. Olemassa oleva yritys tai uusi toimija aloittaa pleksisuojien valmistamisen ja markkinoinnin suomalaisiin kauppoihin. (Huom! Pleksilasiratkaisu on jo keksitty ja toteutettukin monessa kaupassa; tässä hankkeessa etsimme uusia havaintoja ja kehitämme niihin perustuvia ratkaisuja tutkimustietoon pohjautuen).

Havainnot voivat koskea myös terveyspalvelujen ilmiöitä, palvelusektorin toimintaa,riskikäyttäytymistä, viestintää, työelämää, harrastuksia tai mitä tahansa muuta sellaista inhimillistä toimintaa, joka voi olla merkittävä koronavirusepidemian vaikutusten kannalta. 

*Normaalisti Biodesign toimii siten, että 3–4 hengen työryhmä tekee itse havaintoja sairaalassa kuukauden ajan. Tyypillisesti tässä ns. immersiojaksossa kirjataan n. 250 havaintoa, joista työryhmä muodostaa noin 100 tarvelausetta. Näistä työryhmä valitsee tärkeimmät ja pyrkii kehittämään teknisen ratkaisun yhteen niistä. Prosessi kestää vajaan vuoden ja onnistuessaan tuottaa kaupallistettavan ratkaisun. Korona-Biodesign viedään kuitenkin läpi erittäin nopeasti. Havaintojen tekijät, niiden analysoijat ja ratkaisujen kehittäjät ovat pääosin eri henkilöitä. Ratkaisut pyritään viemään käytäntöön viipymättä. Lisätietoja: www.biodesignfinland.fi

a. We would NOT seek any financial incentive from this project - direct or indirect, EVER!
b. We would NOT copyright, or patent any portion of this work.
c. We would seek financial support, ONLY to get a CE certificate for the product, or distribute assembly kits.
d. The device should be manufacturable in any part of the world, using local tools. We are of course assuming that there would be secondary or tertiary care hospitals and support from local educational institution's labs, army facilities, governments.
e. We are NOT competing with any other project/product.
f. We will NOT use any proprietary hardware.
g. We will use ONLY open source software, which will be hosted on GitHub for everyone to download, fork, improve, and audit.
h. The total cost of the product should NOT exceed $500.

a. We would NOT seek any financial incentive from this project - direct or indirect, EVER!b. We would NOT copyright, or patent any portion of this work.c. We would seek financial support, ONLY to get a CE certificate for the product, or distribute assembly kits.d. The device should be manufacturable in any part of the world, using local tools. We are of course assuming that there would be secondary or tertiary care hospitals and support from local educational institution's labs, army facilities, governments.e. We are NOT competing with any other project/product.f. We will NOT use any proprietary hardware.g. We will use ONLY open source software, which will be hosted on GitHub for everyone to download, fork, improve, and audit.h. The total cost of the product should NOT exceed $500.

Tietoa meistä:

Kyselyn toteuttaa Aalto-yliopisto ja Corona Biodesign yhteistyössä Biodesign Finland -hankkeen kanssa.

Projektivastaava:
otto.olavinen@aalto.fi +358 40 763 1918

Muut yhteyshenkilöt:
risto.ilmoniemi@aalto.fi
heikki.j.nieminen@aalto.fi