coronaresponse illustration

Auta kertomalla koronakriisiin liittyvistä
havainnoistasi ja kokemuksistasi.

Kartoitamme vastaustesi pohjalta
mahdollisia ratkaisuja kriisiin.

Lue väliraporttimme

Huomioi, että alle tallentamasi vastaukset käsitellään julkisena tietona, koska pääsemme näin kartoittamaan ratkaisuja tehokkaammin. Vastauksia julkaistaan yhteenvetona, visualisointeina ja yksittäisinä vastauksina. Ethän lisää vastauksiisi yksilöiviä henkilötietoja, kuten henkilöiden nimiä.

Lue lisää tietosuojasta

Peruuta
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Mitä vastauksilla tehdään?

Tämän kyselyn tiedot käsitellään anonyymisti. https://www.aalto.fi/fi/palvelut/tietosuoja-ja-henkilotietojen-kasittely-aalto-yliopistossa

Julkaisemme vastaukset nimettömänä datana ratkaisujen kehittämistä ja mahdollista tutkimusta varten.

Käytämme aineistoa seuraavasti. 

1. Analysoimme kerättyä aineistoa ja selvitämme Stanfordin yliopistossa kehitetyn Biodesign-konseptin* mukaisesti, mikä tarve kunkin havainnon taustalla on. 

2. Asetamme määritetyt tarpeet järjestykseen kiireellisyyden ja toteuttamiskelpoisuuden mukaan. Pyrimme identifioimaan sellaiset ongelmat, joihin vastaamalla olisi mahdollisimman suuri epidemiaa jarruttava ja sen haittoja lieventävä vaikutus. 

3. Kokoamamme vapaaehtoisten asiantuntijoiden ryhmä etsii ratkaisuja identifioituihin tarpeisiin. Tarvittaessa käynnistämme erillisiä hankkeita teknisten ratkaisujen kehitystyötä varten. 

4. Pyrimme viemään ratkaisut käyttöön mahdollisimman tehokkaasti.

We are designing a ventilator, that can be assembled using off-the-shelf parts, in any part of the world.

Haluamme minimoida epidemian aiheuttamat vahingot ja maksimoida mahdolliset hyödyt. Nopeat käytännön ratkaisut ovat todennäköisesti teknisesti yksinkertaisia tai ne hyödyntävät jo olemassa olevaa teknologiaa. Jotkut ratkaisut saattavat tarvita pitkäaikaista kehittämistä, eivätkä siten auta meneillään olevaa koronakriisiä, mutta ne voivat silti olla hyödynnettävissä tulevissa pandemioissa tai kausiepidemioissa. 

Seuraavassa on keksitty esimerkki ratkaisun vaiheista. 1. Havaintona on se, että joku aivastaa kaupan kassalla. 2. Tarve havainnon taustalla voisi olla esim. tapa estää pisaratartunta asiakkaasta kassatyöntekijään, jotta infektioiden määrä ruokakaupoissa vähentyisi. 3. Joku keksii ratkaisuksi,että pleksilasin voisi asettaa asiakkaan ja kassan väliin. 4. Olemassa oleva yritys tai uusi toimija aloittaa pleksisuojien valmistamisen ja markkinoinnin suomalaisiin kauppoihin. (Huom! Pleksilasiratkaisu on jo keksitty ja toteutettukin monessa kaupassa; tässä hankkeessa etsimme uusia havaintoja ja kehitämme niihin perustuvia ratkaisuja tutkimustietoon pohjautuen).

Havainnot voivat koskea myös terveyspalvelujen ilmiöitä, palvelusektorin toimintaa,riskikäyttäytymistä, viestintää, työelämää, harrastuksia tai mitä tahansa muuta sellaista inhimillistä toimintaa, joka voi olla merkittävä koronavirusepidemian vaikutusten kannalta. 

*Normaalisti Biodesign toimii siten, että 3–4 hengen työryhmä tekee itse havaintoja sairaalassa kuukauden ajan. Tyypillisesti tässä ns. immersiojaksossa kirjataan n. 250 havaintoa, joista työryhmä muodostaa noin 100 tarvelausetta. Näistä työryhmä valitsee tärkeimmät ja pyrkii kehittämään teknisen ratkaisun yhteen niistä. Prosessi kestää vajaan vuoden ja onnistuessaan tuottaa kaupallistettavan ratkaisun. Korona-Biodesign viedään kuitenkin läpi erittäin nopeasti. Havaintojen tekijät, niiden analysoijat ja ratkaisujen kehittäjät ovat pääosin eri henkilöitä. Ratkaisut pyritään viemään käytäntöön viipymättä. Lisätietoja: www.biodesignfinland.fi

Tietoa meistä:

Kyselyn toteuttaa Aalto-yliopisto ja Corona Biodesign yhteistyössä Biodesign Finland -hankkeen kanssa.

Projektivastaava:
otto.olavinen@aalto.fi +358 40 763 1918

Muut yhteyshenkilöt:
risto.ilmoniemi@aalto.fi
heikki.j.nieminen@aalto.fi